OVDE NASTAJE

WEB STRANA NASE ORDINACIJE

 

 

DR SAVIC-PALTIN SVETLANA

Blissestrasse 12

10713 BERLIN / WILMERSDORF

 

TEL. 030-8621580

 

moj zubar u Berlinu

Stomatolog Savic-Paltin Dr Svetlana